Regler for import av hund fra USA

Svar:

Det er mulig å ta med seg en hund fra Texas/USA, men det er ganske omfattende. Reglene gjelder når du selv reiser med hunden din og har med deg maksimalt 5 dyr. For å oppfylle alle kravene er det ikke mulig å importere hunder som er under 204 dager gamle (ca. 7 måneder). Her er det du trenger:

  • Id-merke, Husk at mikrochipen må settes før hunden får rabiesvaksine
  • Pass
  • Rabiesvaksine. Denne kan tidligst gis når hunden er 12 uker gammel
  • Blodprøve som viser at hunden har nok antistoffer mot rabies. Blodprøven kan tidligst tas 30 dager etter vaksinering og senest 3 måneder før hunden skal til Norge. Dersom hunden har nok antistoffer skal resultatet dokumenteres i hundens pass eller i et veterinærsertifikat.
  • Karenstid på 90 dager etter blodprøve. Dersom resultatet på blodprøven er tilfredsstillende må hunden likevel vente minst 90 dager før den får reise til Norge. Dersom resultatet på blodprøven ikke er tilfredsstillende må hunden vaksineres på nytt og ny blodprøve tas etter minst 30 dager.
  • Behandling mot revens dvergbendelorm 24 – 120 timer før innreise til Norge. Behandlingen må gis av veterinær og attesteres i hundens pass
  • Varsle Mattilsynet 48 timer før hunden kommer til Norge (tlf. 22 40 00 00)
  • Hvis du reiser med mer enn 5 dyr må de også ha helsesertifikat utstedt av veterinær
  • Du må selv reise med hunden din. Hvis ikke blir det sett på som kommersiell import

Det er enklere å importere hunder fra EU-land. Da slipper du blodprøve og karenstid og kan ta med deg hunden til Norge 21 dager etter den har fått rabiesvaksine. Dersom du velger å ta med en gatehund til Norge vil jeg i tillegg til det Mattilsynet anbefaler, vurdere å teste/behandle hunden for avhengig av hvilket land det er snakk om:
– Leishmaniose
– Erlichia/anaplasmose
– Hjerteorm
– Flått
– Lopper